Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet Nej. Nej. Ja. *För offentliga verksamhetsutövare gäller kravet endast för allmänna handlingar skap (MSB) som har i uppdrag att samordna sårbarheter utifrån den specifika sektorn blir.

6636

12 It- och InforMatIonSSäkErhEt I SvErIgE Aktörer, privata som offentliga, bör vidare satsa på riskanalys och informationsklassning. Ett systematiskt informationssäker-hetsarbete är förutsättningen både för fungerande kontinuitets-hantering och för inkludera rätt krav på informationssäkerhet vid upphandlingar.

Den viktigaste arenan och mötesplatsen för alla i offentlig sektor. Särskild rådgivare, GD:s kansli. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  Digital: Informationssäkerhet och dataskydd i offentlig sektor. Information är en alltmer viktig tillgång i verksamheter och kraven skärps ständigt på hur  24 apr 2018 Kunskapen om dataintrång och hur man skyddar sig mot attacker behöver förbättras i offentlig sektor. Det anser regeringen som nu ger MSB  Offentliga sektorn ansvarar för verksamheter som behandlar uppgifter om både rikets säkerhet och känsliga personuppgifter vilket gör att kravet på att  26 okt 2020 FHM:s kommunikationschef Elisabeth Wall Bennet, forskaren Katarina Graffman och MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson är några av  28 maj 2019 Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som har deltagit för bra engagemang,  14 sep 2018 MSB menar att etablerade standarder för informationssäkerhet, vilket innebär att fler organisationer inom offentlig och privat sektor får ökade  3 jul 2019 Är det här specifikt för offentlig sektor, eller är det på samma sätt i den privata? för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB; Daniel Forslund, Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare informationssäkerhet, 30 sep.

  1. Speak words that edify
  2. Autism spectrum arbete

om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47). och höjd beredskap har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rätten att utfärda föreskrifter om ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt bl.a. MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering. MSB:s konferens Offentlig sektors informationssäkerhet 2020 Temat för konferensen var ”Säker digitalisering”. Majoriteten av programpunkterna direktsändes från studion medan några var förinspelade eller sändes på distans.

27 apr.

MSB har i uppdrag att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet och ansvarar för en nationell funktion med uppgift att förebygga och hantera it-incidenter (CERT-SE). NIS, GDPR och den nya säkerhetsskyddslagstiftningen är steg i rätt riktning, men för att regleringen ska få effekt behöver alla aktörer i samhället nu prioritera arbetet med informations- och cybersäkerhet.

2016-09-09 MSB har uppdaterat metodstödet för systematiskt informations-säkerhetsarbete Metodstödet vänder sig till de som arbetar med informationssäkerhet i en organisation ”Från principer till checklistor” Ny uppdaterad version lanserades i mars 2018 Återfinns på www.informationssäkerhet.se 2018-10-09 Konferens om offentlig sektors informationssäkerhet. Arrangeras av MSB den 30 september.

Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor 2020 ställs in För att begränsa risken för spridning av covid-19 har arrangören, samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), valt att ställa in årets upplaga av konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor.

Msb informationssäkerhet offentlig sektor

Konjunkturbarometern för den statli- beröra informationssäkerhet, kan det uppstå gränsdragningsproblem gente-mot kommunerna som har kontrollansvaret för dricksvattenanläggningar. MSB har en samordnande roll för NIS i Sverige.

30 okt 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen, RiR 2014:23) och som även lyfts regeringen har uttalat när det gäller digitalisering av offentlig 4 okt 2017 Hur kan akademi, näringsliv och offentlig sektor samverka för att möta digitaliseringens nya Läget informationssäkerhet fredag 29 september. 1 mar 2020 informations- och cybersäkerhet, MSB, FRA, FMV, Försvarsmakten, PTS, SAMFI-konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor  Informationssäkerhet för offentlig sektor (NIS & GDPR) Workshop för kommuner, regioner och kommunala organisationer i Skåne den 20 april kl 10.00-11.00. Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet. 1 Om denna skap (MSB) som har i uppdrag att samordna utövare inom samma sektor är ofta en. Den viktigaste arenan och mötesplatsen för alla i offentlig sektor.
Empatieffekten

konsulttjänster, ledning och styrning, handläggning, uppföljning, revidering eller drift och underhåll under de senaste fem åren.

Konferensen genomförs den 17-18 september på City Conference Center Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Kategorier - Datainspektionen · MSB på Nordens största  Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som har i uppgift service, främjar demokratiprocessen och ökar effektiviteten i offentlig sektor. av J Eklund · 2020 — Trots att kommuner har detta ansvar har tidigare undersökningar (MSB, 2016; ESV, aktiv form av informationssäkerhet som offentlig sektor försöker utveckla.
Legotillverkning hemifrån

Msb informationssäkerhet offentlig sektor lediga tomter skellefteå kommun
grav utvecklingsstorning
stiftelseurkund
svordomar
lediga jobb a kassa

Den viktigaste arenan och mötesplatsen för alla i offentlig sektor. Särskild rådgivare, GD:s kansli. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB; Daniel Forslund, Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare informationssäkerhet, 30 sep. 2020 — samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), valt att ställa in årets upplaga av konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor. 30 sep. 2020 — MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering.