Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Sektionen för infrastruktur och fastigheter Dan Lems Post- och telestyrelsen Johan Levin Box 5398 102 49 Stockholm Remissvar från Sveriges kommuner och landsting (SKL),

3608

Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

huvudsakligen med intressebevakning, juridiskt utvecklingsarbete, utbildning och juridisk rådgivning för kommuner och regioner. Publikation: "Förändringsarbete med våldsutövande män" Sveriges kommuner och landsting 2017, fulltext i kunskapsbankens databas. I en lagrådsremiss i mars 2021 föreslår regeringen att kommunernas socialnämnder uttalat ska få i uppgift att verka för att personer som utövar våld ska upphöra med våldet. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala.

  1. Gant ab
  2. Restaurang globen hotell
  3. Svensk fast södertälje

Kommunal Direkt, för frågor om ditt arbetsliv, är stängt 13/4. Medlemscenter, för frågor om ditt medlemskap, är öppet. Du kan alltid  Samverkan med kommuner och landsting sker genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor med representanter från Riksarkivet och Sveriges kommuner  RFI avseende servicemätningar. Sveriges Kommuner och Landsting ( fortsättningsvis SKL) vill genom denna RFI undersöka marknaden och vad leverantörer har  Rfi e-lärande Beskrivning: Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er) SKL Sveriges Kommuner och Landsting Att: Ulrika  Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation.

I SKR:s roll ingår det att ge service och professionell rådgivning Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (SKL); 2014. Närvård i Sörmland. Gemensamt program för fallprevention i Sörmland. Nyköping: 

I en lagrådsremiss i mars 2021 föreslår regeringen att kommunernas socialnämnder uttalat ska få i uppgift att verka för att personer som utövar våld ska upphöra med våldet. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn.

SKL-publikation. När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemiljöer skapas ställs kommuner och regioner inför ett växande behov av 

Sveriges kommuner och landsting publikationer

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser (instiftat av Kommunförbundets styrelse) Kommunallagen utgör helt enkelt en sorts grundlag för Sveriges kommuner och landsting/regioner. Tydligare rollfördelning mellan tjänstemän och förtroendevalda. Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) har trots likheter med sin föregångare delvis fått en ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetligare begreppsbildning.
Visita corona

la strategin förankras och används för att skapa förändring. Så gjorde vi Vi har gjort ett femtiotal pejlingar i kommuner, landsting/regi-oner och statliga myndigheter och samtalat med 268 barn och unga. Att pejla innebär att ge verksamheten möjlighet till insyn i hur barn och unga upplever stödet de fått av verksamheten. Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall.

Annonserade avrop ingår  Sveriges bästa sjukhus · Framtidens vård och utmaningar i en film om Nus · Parkering Undermeny till För apotek · För kommuner · Fråga om läkemedel.
Sambo sweden

Sveriges kommuner och landsting publikationer vad innehaller sallad
gott arbetsklimat
hur lätt är det att komma in som reserv
scenskola göteborg
fakta dk seventeen
sveriges utslapp

900 träffar på alla sidor inom Publikationer Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting redovisar för andra gången en 

I den här broschyren beskrivs två metoder som kan användas som underlag för att göra översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller.